regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.zariadesign.pl [dalej zwany "Zaria"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej zwany "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Zaria Arletta Guzdek, Mazańcowice 1068, 43-391 Mazańcowice , NIP: 6521695367, tel. 698405370, adres email: kontakt@zariadesign.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia w sklepie można składać zarówno jako niezarejestrowany użytkownik, oraz po zarejestrowaniu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

- odesłanie wypełnionego pliku „Analiza typu” potrzebnego do przeprowadzenia analizy typu cery – wymagane jednorazowo tylko przy pierwszym zamówieniu, chyba, że klient oceni potrzebę wprowadzenia zmian w stosunku do wcześniejszej analizy.

- podanie przez Klienta danych do realizacji zamówienia: Imię i nazwisko Kupującego oraz adres dostarczenia

- wybranie sposobu płatności, oraz opłacenie w przypadku wyboru przedpłaty

Zaria potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Zaria ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Zaria przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Zaria nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Zaria wysyła zgodnie z wybraną przez Klienta formą wysyłki.

2. W przypadku płatności elektronicznych, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Zaria.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Zaria, na nasz koszt, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Zaria ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Zaria.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Informujemy, że reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości przesyłki bez PROTOKOŁU USZKODZENIA nie będą uwzględniane.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

Ponieważ kosmetyki oferowane w sklepie wykonywane są na zamówienie, po dostosowaniu do potrzeb Klienta, odstąpienie od umowy możliwe jest po każdym zakupie tylko do momentu zmiany statusu zamówienia na „w trakcie realizacji”.

W celu odstąpienia od umowy należy powiadomić sklep poprzez wysłanie wiadomości zawierającej poniższe szczegóły drogą mailową na adres: kontakt@zariadesign.pl

W tytule wiadomości należy napisać: anulowanie zamówienia nr ………………… (nr zamówienia)

W treści wiadomości:

Niniejszym odstępuję od umowy zakupu o numerze zamówienia …………………….. (nr zamówienia)

Poniżej podaję dane i numer konta do zwrotu przelanych na poczet zamówienia pieniędzy

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Imię i nazwisko: …………………………………. Data: ………………………….

 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Zaria (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Zaria.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Zaria.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Zaria.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Zaria uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl